Onze pedagogische visie is vormt de leidraad van ons handelen. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat kinderen spelenderwijs een heleboel dingen kunnen leren. Pedagogisch medewerkers kunnen met het spel de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Hoe dat precies gebeurt en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd, kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan. Hierin komt tevens aan de orde hoe wij werken aan de doelen die genoemd worden in de Wet Kinderopvang: de wijze waarop tijdens de opvang de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het pedagogisch beleidsplan staat op een vaste plek ter inzage.

 

Download hier het aanmeldingsformulier voor de opvang:

INSCHRIJF VCO KINDERDOMEIN_2019