We gaan samen op avontuur, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Deze belofte hoort niet voor niets bij onze brede school, ons team, onze visie op het kind en ons onderwijs. Gedurende minimaal acht jaar gaan de kinderen bij ons op school op avontuur, waar wij als team onderdeel van mogen uitmaken.

We gaan samen op avontuur, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Op de Brede School zijn we geen individuen die naast elkaar leven en werken in een gebouw. We leven en werken samen en met elkaar. Daarom werken we op de Brede School Overdinkel actief aan “samenwerken”. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. Coöperatief leren maakt gebruik van de verschillen tussen kinderen. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

We gaan samen op avontuur, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Door op avontuur te gaan ontdek je, leer je, ontwikkel je en heb je plezier. Het uitdagen van kinderen in het vinden van onbekende wegen/nieuwe kennis/verrassende oplossingen, heeft een positieve invloed op de creativiteit van kinderen. Kinderen zijn van nature spontaan, nieuwsgierig en verwonderen zich over van alles en nog wat.

We gaan samen op avontuur, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Iedereen leert op zijn eigen wijze, heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn eigen uitdagingen. Op de Brede School Overdinkel hebben we oog voor de kinderen en willen we elk uniek kind begeleiden in zijn ontwikkeling door in te steken op de kwaliteiten waarmee we de uitdagingen aan kunnen gaan.

We gaan samen op avontuur, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Leren is een actieve bezigheid, waarbij de leerlingen de leerstof proberen te begrijpen en verbinden met bestaande kennis. Daarbij is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt.
De leerlingen zijn actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar.
Op de Brede School Overdinkel worden moderne methodes gebruikt, die aansluiten op de huidige maatschappij en de kennis en vaardigheden die deze van kinderen vraagt. Hierdoor worden kinderen op een breed vlak voorbereid op hun toekomst in deze maatschappij.