Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de opvangorganisatie (VCO-Kinderdomein) de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.  Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met ouders en de organisatie. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

In de oudercommissie van de Brede School vertegenwoordigen Renske Landman Wendy Paans-van Gelderen de ouders.