Basisschool de Brede School en VCO Kinderdomein werken samen in een Integraal Kind centrum (IKC). Dat betekent dat er goede en duidelijke afspraken zijn tussen de kinderopvang en de basisschool over bijvoorbeeld de overgang van de kinderopvang naar de basisschool. De school en de kinderopvang willen er samen voor zorgen dat uw kind(eren) deze overgang soepel kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat er eenduidige afspraken zijn over de wijze waarop wij kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Voor de medewerkers van zowel de school als de kinderopvang betekent dit dat zij van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken in het belang van het kind. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de school en de kinderopvang.

Om de doorgaande ontwikkellijn te borgen wordt aan school de kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen. Als een kind 3 jaar en 11 maanden is maakt de mentor een verslag over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, de inhoud wordt met de ouders besproken. Dit verslag wordt aan school aangeboden, tenzij ouders daar bezwaar tegen hebben gemaakt.