Net dat ene stapje meer zetten voor de kinderen in Overdinkel

Basisschool de Brede School Overdinkel en kinderopvangorganisatie Humankind, willen beide een goede plek kunnen bieden waar alle kinderen gelijke kansen hebben hun talenten te ontwikkelen, gewoon goed onderwijs gegeven kan worden én kinderen met extra ondersteuningsbehoefte een meer passende hulp geboden kan worden. Dat alles in een mooie doorgaande lijn in opvang en onderwijs, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De lijntjes tussen de beide organisaties zijn heel kort en zo kan de zorg voor kinderen efficiënter aangeboden worden.

Voor meer informatie over Humankind verwijzen wij u graag naar hun website.