Identiteit is uiteraard een belangrijk fundament van onze visie. Wij zijn een open christelijke school maar wat betekent dat nou eigenlijk?

Wij zijn een moderne en open christelijke school zijn waar iedereen welkom is en waar kinderen leren over veel verschillende geloven. Het christelijke aspect van onze school is voor ons essentieel. Zo vinden we het belangrijk om met de kinderen te praten over normen en waarden, ze zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de sfeer in de groep, in de school en op het plein. Daarom hebben we gedurende de dag momenten om als groep bij elkaar te zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het beginnen van de dag in de kring met een liedje en een verhaal waarover wordt nagepraat. Een ander voorbeeld is het afsluiten van de dag, als groep: er wordt nagepraat over de dingen die zijn gedaan en gebeurd. We vinden het belangrijk dat kinderen met een fijn gevoel naar huis gaan. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat het samenzijn met de groep op verschillende momenten gebeurt en daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt zodat de kinderen een actieve rol hebben.

Wij gebruiken voor dit soort momenten ‘Trefwoord’. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort.

Kinderen worden geïnspireerd en aan het denken gezet om er vervolgens met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.