In goed overleg met het onderwijzend team heeft de Ouderraad een helpende functie rond allerlei activiteiten. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om ouders uit de onder-, midden- en bovenbouw mee te laten doen. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt over allerlei praktische zaken gesproken die de school aangaan, waaronder het organiseren van diverse activiteiten. Dit zijn o.a.:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Nieuwjaar
  • Carnaval
  • Pasen
  • Meimarkt
  • Afscheid groep 8
  • Slotactiviteit
  • Geldwervingsacties

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben die betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten, dan horen wij dat als Ouderraad graag.

Voorzitter: Vacant

Secretaresse:  Vacant

Penningmeester: Ramona Eggert

Algemeen lid: Dawinja Weustink

Namens het team: Anne van Achteren, Edwin Reiling