In goed overleg met het onderwijzend team heeft de Ouderraad een helpende functie rond allerlei onderwijs (ondersteunende) activiteiten.. De zittingsduur is drie jaren, leden zijn daarna herkiesbaar. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om ouders uit de onder-, midden- en bovenbouw mee te laten doen. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt over allerlei praktische zaken gesproken die de school aangaan, waaronder mede organiseren van diverse activiteiten. Dit zijn o.a

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Nieuwjaar
  • Carnaval
  • Pasen
  • Meimarkt
  • Afscheid groep 8
  • Slotactiviteit
  • Geldwervingsacties

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben die betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten, dan horen wij dat als Ouderraad graag.

Voorzitter: Marcel Benneker

Secretaresse:  Joyce Edelenbos

Penningmeester: Ramona Celebi

Algemeen lid: Ellen Jonker, Miriam Lahdo, Dawinja Weustink

Namens het team: Anne van Achteren, Edwin Reiling