Human Kind werkt uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers conform de opleidingseisen zoals die in de CAO Kinderopvang zijn opgenomen. Daarnaast zijn wij selectief in het aannemen van medewerkers en zorgen wij voor een goede mix tussen mbo en hbo geschoolde pedagogisch medewerkers. Voor elke medewerker is een verklaring omtrent gedrag aanwezig. Onze medewerkers volgen regelmatig cursussen en trainingen, gericht op kennis, inzicht en vaardigheden. Zij worden daarnaast gecoacht en ondersteund op de werkvloer in het werken volgens het pedagogisch beleidsplan. De medewerkers hebben een passende beroepskwalificatie, d.w.z. minimaal een mbo-diploma gericht op welzijn of kinderopvang.