Het enthousiaste team van de Brede School Overdinkel bestaat uit hardwerkende, fanatieke en gedreven pedagogisch medewerkers en leerkrachten met lef, die het belangrijk vinden om met de tijd mee te gaan: Tegenwoordig vindt leren overal plaats, niet alleen op school. Het is in deze dynamische, digitale maatschappij belangrijk dat kinderen leren omgaan met informatie; het filteren van informatie, het inschatten van de betrouwbaarheid en dergelijke. Dat vraagt een onderzoekende houding van kinderen. Daarnaast speelt creativiteit een belangrijke rol (in de huidige maatschappij). Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de visie van ons als team: Wij vinden het belangrijk kinderen te laten ontdekken wie ze zelf zijn, wat hun kwaliteiten en talenten zijn, welke uitdagingen er voor hen zijn en hoe daarmee om te gaan. Dat vraagt om zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces.

Uiteraard zijn we van mening dat kinderen op school moeten leren. Niet voor niets zijn de kerndoelen opgesteld door het Ministerie van Onderwijs; doelen waar het onderwijs van iedere school minimaal aan moet voldoen, ook de doelen die wij nastreven. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen leren met percentages om te gaan; we willen namelijk dat ze kunnen uitrekenen wat een broek in de uitverkoop kost met 20% korting. Het ontwikkelen en uitbreiden van algemene kennis vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij willen onze kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Een maatschappij waarvan we zelf nu nog niet kunnen inschatten hoe deze eruit zal zien. Want, wie had 10 jaar gelden al gehoord van een tablet?