Plezier

Voor ieder mens geldt dat hij het beste functioneert als hij zich op z’n gemak voelt, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Voor een kind dat in ontwikkeling is, geldt dat des te meer.
Het klimaat, de sfeer in de Brede School en in de groep, is van groot belang voor de prestaties van het kind. Daarom besteden we daar veel aandacht aan. Als de sfeer goed is zal uw kind met plezier naar de Brede School gaan en beter presteren.
Kinderen zijn enthousiast en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Vanuit dit enthousiasme zal de motivatie en ontwikkeling van kinderen groeien. Door goed naar onze kinderen te kijken en aan te sluiten op hun ontwikkeling en interesse, prikkelen we de nieuwsgierigheid en hun enthousiasme. Hierdoor zullen kinderen vanuit een innerlijke drang tot ontwikkeling komen.

Aandacht

Onze Brede School is een mini leefgemeenschap waarbinnen we samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer. Aandacht voor de ander is daarbij belangrijk; naar elkaar luisteren, er voor elkaar zijn, samen spelen, samenwerken, elkaar feedback geven en met elkaar praten zijn daar enkele voorbeelden van.
We vragen van kinderen aandacht voor de ander, maar ook voor zichzelf en het eigen (leer)proces. Dit vraagt om een reflecterende, betrokken houding van de kinderen ten aanzien van hun eigen werk en handelen.
De bereidheid en het bewustzijn om elkaar telkens weer echt te zien, houden we wakker door als team en leefgemeenschap telkens weer bij elkaar stil te staan, ervoor te zorgen dat we elkaar informeren over wat werkt in de begeleiding van onze leerlingen. Daarbij maken we een onderscheid tussen wie je bent en wat je doet. We rekenen de ander niet af op het gedrag, maar spreken de ander erop aan.
Dit vormt de basis om met elkaar te werken in vertrouwen. Hierdoor ontwikkelen zich zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en leert een kind de vaardigheden die het nodig heeft voor de 21ste eeuw.

Zelfvertrouwen

Als je denkt “het lukt nooit” is dat helaas vaak ook wat er gebeurt; het lukt niet. Je gedachte heeft invloed op het resultaat. Gelukkig werkt het ook in omgekeerde zin. Als je denkt “dat gaat me lukken”, neemt de kans dat je het je gaat lukken toe.
Zelfvertrouwen werkt positief door in alle aspecten van je leven. Daarom is zelfvertrouwen de belangrijkste basis, waardoor je goed met successen en vooral met tegenvallers in je leven zult omgaan. Ook zorgt zelfvertrouwen er voor dat je er op uit gaat en je mogelijkheden meer gaat ontdekken en ontwikkelen.
Wij begeleiden kinderen bij het opbouwen en uitbreiden van het vertrouwen in zichzelf door ze te stimuleren, te laten experimenteren, te reflecteren en te complimenteren.