Handelingsgericht werken met groepsplannen

Op de Brede School Overdinkel werken we zowel ‘handelingsgericht’ als ‘opbrengstgericht’. Dat zijn mooie termen, maar wat zegt dat nou? Het houdt in dat we in elke groep werken per vakgebied met een groepsplan. De leerkracht beschrijft hierin het plan van aanpak en welke leerlingen welke instructie nodig hebben. Dit is de basis van waaruit de leerkracht werkt in de klas: een plan met doelen opstellen, hier gericht de lessen op voorbereiden, tijdens de lessen kinderen zoveel mogelijk voorzien van een passende instructie en daarnaast elke dag evalueren of kinderen de gestelde doelen ook beheersen.

Hoe ziet dat eruit in de klas?

Kinderen die de stof al beheersen of snel oppakken krijgen een korte instructie en gaan dan de slag. Er is een groep kinderen die de reguliere instructie krijgt, deze kinderen zitten goed op niveau. Daarnaast is er nog een groep kinderen die meer instructie nodig heeft om de stof te begrijpen en te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld een extra uitleg zijn, een keer extra oefenen of even helpen bij het opstarten van het werk. Wat deze kinderen precies nodig hebben, wordt beschreven in het groepsplan. In dit groepsplan wordt benoemd wat de doelen zijn voor alle kinderen, hoe daaraan wordt gewerkt en wat er wordt aangeboden. De aanpak wordt na een periode gecheckt en geëvalueerd. De kinderen die een extra instructie nodig hebben, krijgen na een les extra aandacht in de vorm van een herhaalde of extra instructie en begeleiding. De kinderen die de basisstof al beheersen of snel oppakken bieden we uitdagende leerstof aan in de vorm van verdiepende of verbredende opdrachten.

Intern begeleider

Als u als ouder uw zorgen omtrent de ontwikkeling uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Zij/ hij maakt het kind de gehele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind in de groep. Het kan voorkomen dat de intern begeleider bij het gesprek aanwezig is. De intern begeleider is het algemene aanspreekpunt aangaande zorg en zorgleerlingen. Dieneke van de Weide is op twee dagen als intern begeleider op school werkzaam. Ze is dan telefonisch bereikbaar, maar langskomen is ook prima.