VCO Kinderdomein biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving, waarin het goed kan ontwikkelen en zich snel op het gemak voelt.

Een prettig lokaal met diverse hoeken, waarbij elk ontwikkelingsaspect aan bod komt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een huishoek, leeshoek en een bouwhoek waarin kleine groepjes kinderen samen kunnen spelen, maar ook een grotere ruimte waar de hele groep actief kan zijn. Aan de muur hangen dagritme kaarten die laten zien wat er die dag allemaal op het programma staat. Het spelmateriaal is opgeborgen in voor de kinderen overzichtelijke kasten zoveel mogelijk op kind hoogte. Op een tafel zie je materialen liggen die bij een thema passen.

Wij hebben onze arrangementen zodanig samengesteld en een pedagogische visie ontwikkeld dat alle kinderen zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan hiervoor gebruiken we bij VCO Kinderdomein het beproefde Piramide Plus-programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De methode is geschikt voor alle peuters, want het biedt zowel uitdagingen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong als voor kinderen die een taalachterstand moeten inlopen. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie en scoort goed op alle ontwikkelingsdomeinen in de studies van onderzoekbureaus in opdracht van het ministerie van OCW. Belangrijk is dat peuters minimaal twee dagdelen (= 6 uur) per week het programma volgen. Bij een taalachterstand wordt het programma door de gemeente Losser kosteloos verdubbeld naar vier dagdelen (= 12 uur) per week.

Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Er wordt niet alleen gelet op of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met andere kinderen kan omgaan en plezier heeft in spel. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp; tutoring heet dat bij Piramide.