De Brede School Overdinkel maakt samen met een aantal andere scholen deel uit van VCO-Oost Nederland. Op meerdere locaties, verspreid over de Gemeentes Enschede, Losser, Haaksbergen en Berkelland vindt u deze scholen.

Het onderwijs binnen de scholen van VCO-Oost Nederland wordt onder andere geïnspireerd door christelijke waarden, welke tot uitdrukking komen in de manier waarop wij met elkaar omgaan en kijken naar de wereld om ons heen. De VCO-scholen hebben een eigen identiteit en daaruit voortvloeiend respect voor iedere ouder en ieder kind, ongeacht de religie of herkomst.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties om voor uw kind een fijne, optimale schooltijd te realiseren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vco-oostnederland.nl