Spel staat centraal, want jonge kinderen leren door te spelen. De omgeving nodigt uit om te spelen in bijvoorbeeld de bouwhoek of de huishoek, maar er is ook een taalhoek en een knutselhoek. De rijke speel-leeromgeving stimuleert hen om zelf initiatieven te nemen en keuzes maken. Een belangrijke voorwaarde om te leren. Een bijzondere vorm van spel is er in de projecten. Samen met de pedagogisch medewerkers zijn de kinderen een aantal weken bezig met een projectthema die over vertrouwde dingen gaan, bijvoorbeeld huis, kleding, sinterklaas of lente.